ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Ξεκινά αυτήν την εβδομάδα η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Ενίσχυσης της Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας, με χορήγηση άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων συνολικού ύψους 80 εκατ. ευρώ σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις για επενδύσεις και κεφάλαιο κίνησης.
Μεχρι τις 17 Ιουνίου παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τις ομόρρυθμες και ετερρόρυθμες εταιρείες ενώ μέχρι τις 28 Ιουνίου έχουν περιθώρια να υποβάλουν τις δηλώσεις τους οι ανώνυμες εταιρείες και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.
Στα Τμήματα Πληρωμών Συντάξεων των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ που βρίσκονται στον τόπο κατοικίας τους θα μπορούν να απευθύνονται, από τις 30 Μαΐου, οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) και ΤΑΠΙΛΤ των οποίων η σύνταξη έχει διακοπεί λόγω απουσίας των αριθμών ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ από τις καρτέλες ατομικών στοιχείων. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να λάβουν τη σύνταξη μηνός Ιουνίου, ενώ όσοι δηλώσουν τα στοιχεία τους έως την 6η Ιουνίου 2013 θα λάβουν τη σύνταξη του Ιουλίου και τις…
Σε πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος προχωρά από την 1η Ιανουαρίου 2014 η κυβέρνηση στο «πλαίσιο ανασχεδιασμού των πολιτικών κοινωνικής προστασίας και ανάπτυξης, για μια βιώσιμη Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης». Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας το εν λόγω πρόγραμμα θα ξεκινήσει αρχικά σε δύο περιοχές της χώρας με συγκεκριμένα δυσμενή χαρακτηριστικά, ενώ αναμένεται η γενίκευση της εφαρμογής του μόλις ολοκληρωθεί η πιλοτική της φάση.
Πρόσβαση αποκλειστικά διαδικτυακά στις βεβαιώσεις των συντάξεών τους για τα ποσά που καταβλήθηκαν το έτος 2012 έχουν από φέτος οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ και του ΟΓΑ. Ενόψει της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, τις επόμενες ημέρες, μέσω του TAXIS, οι συνταξιούχοι έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν τη βεβαίωση συντάξεων για φορολογική χρήση απευθείας από τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που είναι ενεργές στους ιστότοπους του ΙΚΑ και του ΟΓΑ.Εκτύπωση βεβαίωσης σύνταξης ΙΚΑΕκτύπωση βεβαίωσης σύνταξης ΟΓΑ
Στην έγκριση νέων ανακοινώσεων-επαναπροκηρύξεων για την κάλυψη θέσεων φυλακτικού προσωπικού που έμειναν κενές, θα προχωρήσει το ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» στον τομέα του πολιτισμού.
Σελίδα 1 από 53